wrapper

آخرین اخبار

بلوک 17 آماده تحویل به اعضا گردید

با سلام 
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک هفده به پایان رسیده و بلوک مذکور آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک  هفت از مورخه 98/01/24ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند. 
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک هشت آماده تحویل به اعضا گردید

با سلام 
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک هشت به پایان رسیده و بلوک مذکور آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک  هفت از مورخه 97/09/03ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند. 
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

خبر فوری

بسم تعالی
به اطلاع اعضای محترم بلوک های ۱۶،۱۵،۱۳ میرساند به منظور معرفی اعضا به بانک مسکن جهت اخذ دفترچه اقساط تسهیلات بانکی ضروری است اعضای محترم بلوکهای یادشده که تاکنون با تعاونی تسویه حساب ننموده اند (بااحتساب ۳/۵ میلیون تومان افرایش قیمت اعلام شده قبلی) حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت تسویه حساب به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و تسویه حساب انجام دهند تا فرم تکمیلی آنها به بانک ارسال شود بدیهی است مسئولیت هرگونه تاخیر در تسویه حساب و معرفی به بانک با عضو محترم خواهد بود. ضمنا ارائه اصل قرارداد جهت تایید تمامی صفحات الزامی می باشد.
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک هفت آماده تحویل به اعضا گردید

خبر فوری

با سلام
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک هفت به پایان رسیده و بلوک مذکور آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک  هفت از مورخه 97/09/24 ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

خبر فوری

بسمه تعالی
اعضای محترم فازهای  ۲ و ۳ پروژه پرند(بلوک های ۱۲ الی ۲۵)
۱-باعنایت به افزایش غیرمتعارف مصالح ساختمانی در سال ۹۷ و به منظور تامین اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل و تحویل بلوک های باقیمانده پروژه پرند مبلغ ۳/۵ میلیون تومان به مانده بدهی کلیه اعضا منظور گردید.
۲-درصورت تسویه کامل (مانده بدهی بعلاوه مبلغ سه و نیم میلیون تومان اخیر) تا تاریخ ۹۷/۹/۲۰ اعضایی که تسویه حساب کامل نمایند از افزایش بهایی که متعاقبا و متناسب با مانده بدهی هر عضو به حساب بدهکاران منظور خواهد شد معاف می گردند.
تعاونی مسکن میثم نهاجا
ادامه مطلب...

بلوک دو آماده تحویل به اعضا گردید

خبر فوری

با سلام
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک دو به پایان رسیده و بلوک مذکور قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک  دو از مورخه 97/06/17 ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

اطلاعیه پذیرش پروژه تجاری پرند

بسمه تعالی

اطلاعیه زمین تجاری پروژه پرند

با یاری خداوند متعال و پیگیری های مستمر چندین ساله مسئولین شرکت تعاونی سرانجام از طرف شرکت عمران شهر جدید پرند مزایده برگزار و زمین تجاری در حال واگذاری به شرکت تعاونی می باشد.

الف) مشخصات و موقعیت زمین

1 – موقعیت زمین ضلع شرقی بلوک 11

2 – مساحت زمین حدوداً 874 متر مربع

ب) مراحل واگذاری زمین از اطراف شرکت عمران پرند ، طراحی پروژه و اخذ جواز از شهرداری در حال پیگیری می باشد.

ج) اعتبار تقریبی مورد نیاز پروژه جهت خرید زمین ، طراحی ، نظارت ، اخذ پروانه و ساخت حدوداً 100 میلیارد ریال پیش بینی می شود که عمده آن مربوط به هزینه خرید زمین می باشد ضمناً مدت زمان ساخت حدود یک سال پس اخذ جواز پیش بینی می شود.

د) اعضایی که تمایل به مشارکت در پروژه یاد شده دارند حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اطلاعیه نسبت به واریز حداقل مبلغ 80/000/000 تومان(هشتاد میلیون تومان) و حداکثر 320/000/000  تومان (سیصد و بیست میلیون تومان) به حساب شماره 120917412127902 بانک حکمت ایرانیان بنام شرکت تعاونی مسکن میثم نهاجا (پروژه تجاری) واریز و فیش واریزی را به حسابداری شرکت تعاونی تحویل و در قبال آن رسید دریافت نمایند.

ه) بدیهی است هزینه های دقیق مرتبط با پروژه و همچنین تعداد و مساحت واحدهای تجاری و سایر جزئیات پس از اخذ جواز اطلاع رسانی و قرارداد فی مابین با مشارکت کننده منعقد خواهد شد.

                            

                                                                              شرکت تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک 16 اماده تحویل به اعضا گردید

خبر فوری

با سلام
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک 16به پایان رسیده و بلوک مذکور قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک  16از روز یکشنبه مورخه 96/11/15 ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک 15 آماده تحویل به اعضا گردید

خبر فوری

با سلام
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک ۱۵ به پایان رسیده و بلوک مذکور قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک ۱۵ از روز یکشنبه مورخه ۹۶/۹/۱۹ ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک شش آماده تحویل به اعضا گردید

???خبر فوری???

با سلام
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک ۶ به پایان رسیده و بلوک مذکور قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک ۶ از روز شنبه مورخه ۹۶/۷/۱ ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.                    
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک سه آماده تحویل به اعضا گردید

???خبر فوری???

با سلام
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک ۳ به پایان رسیده و بلوک مذکور قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک ۳ از روز شنبه مورخه ۹۶/۵/۱۴ ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.                    
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

 

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم

با سلام و با آرزوی قبولی طاعات

به اطلاع اعضا محترم بلوکهای تحویل شده ۱/۴/۵/۹/۱۰/۱۱ که جهت تحویل واحد و تسویه حساب مراجعه ننموده اند میرساند

در صورت عدم تسویه حساب کامل با تعاونی تا تاریخ ۹۶/۴/۱۵ نسبت به اعمال جریمه عدم پرداخت بدهی طبق قرارداد فی مابین (۳ درصد مانده بدهی بابت هر ماه تاخیر از زمان تحویل بلوکها) از طریق حسابداری شرکت تعاونی اقدام خواهد شد.

لذا مستدعی است به منظور تسریع در تحویل سایر بلوکها همچون ۲/۷/۸ و انجام سایر کارهای باقی مانده در فاز ۱ پروژه و عدم تعلق جرائم نسبت به تسویه حساب بدهی تا تاریخ ۹۶/۴/۱۵ اقدام فرمائید.


بدیهی است با عنایت به در شرف تحویل بودن بلوکهای ۳و۶ ، تاریخ اعمال جرائم مذکور همان تاریخ تحویل قطعی این دو بلوک میباشد.

ضمنا تعاونی آمادگی معرفی بدهکاران به بانک حکمت جهت استفاده از تسهیلات بانکی جهت تسویه حساب را خواهد داشت.

هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک یک آماده تحویل به اعضا گردید

خبر فوری

با سلام
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک یک به پایان رسیده و بلوک مذکور قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک یک از روز شنبه مورخه ۹۶/۲/۶ ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.

هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک چهار به صورت قابل سکونت آماده تحویل به اعضا گردید

خبر فوری

با سلام
به لطف و یاری پروردگار مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک ۴ به پایان رسیده و بلوک مذکور قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک ۴ از روز شنبه مورخه ۹۵/۱۰/۲۵ ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.

هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

خبر فوری

با سلام به لطف و یاری پروردگار و در شب عید غدیر مفتخریم تا به استحضار اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک ۱۰ به پایان رسیده و بلوک مذکور قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد
لذا اعضای محترم بلوک ۱۰ از مورخه ۹۵/۷/۳ در اسرع وقت به دفتر مرکزی تعاونی مراجعه و بعد از تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند

هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

اطلاعیه

بسمه تعالی

به استحضار اعضا محترم تعاونی می رساند

همانگونه که مستحضرید و با عنایت به میزان پیشرفت کار در بلوک های فاز ۱ و ۲ و همچنین ۳ بلوک از فاز ۳ و با عنایت به انجام عمده عملیات محوطه سازی و آسفالت و نصب انشعابات و با عنایت به نحوه و میزان مطالبات شرکت از محل وام مسکن و نیز مطالبات از اعضا و طی جلسات مکرر و متعدد از چند ماه اخیر نهایتا رویکرد اتمام و تحویل بلوک به بلوک  واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

در این راستا در فاز ۱ تا کنون بلوک های ۱۱ و ۹ تحویل قطعی شده و به زودی بلوک ۱۰ و در ماه آینده بلوک ۵ و متعاقبا در فاز یک در هر ماه به یاری پروردگارحداقل یک بلوک مسکونی خواهد گردید.

در فاز دوم نیز شرایط مشابهی حاکم بوده و با عنایت به پیشرفت کار بلوک های ۱۵ و ۱۶ و بدهی مجموعا ۲۲۰۰ میلیون تومانی (۲/۲میلیاردی) این دو بلوک، جهت مسکونی شدن این دو بلوک نیز طی سه ماه هیچ مانعی جز کمبود نقدینگی وجود ندارد لذا خواسته اکثریت اعضای تسویه نموده با تعاونی نیز وصول این مبالغ از بدهکاران و تحویل با استفاده از راهکارهای قانونی  از اعضای بدهکار می باشد.
لذا با عنایت به موارد فوق طی اظهار نامه هایی  برای ۳۲ نفر از بدهکاران عمده بلوک های ۱۵ و ۱۶ به شرح ذیل از سوی تعاونی اقدام گردیده است.

متن اظهار نامه ها به شرح ذیل می باشد:
مخاطب محترم
سلام علیکم
۱_ با عنایت به در شرف تحویل بودن واحد جنابعالی متاسفانه علی رغم اخطارهای تعاونی نسبت به پرداخت بدهی خود به حساب شرکت اقدام ننموده اید.
۲_ لذا به منظور رعایت قوانین و مقررات مراتب فسخ قرارداد جنابعالی در بلوک ... جهت واگذاری واحد به دیگر اعضایی که تسویه حساب نموده اند اعلام می گردد.
۳_از تاریخ این اظهار نامه ۱۵ روز فرصت خواهید داشت تا جهت تعیین تکلیف و یا انتخاب واحد در دیگر بلوکها و متناسب با واریزی خودتان ضمن مراجعه به دفتر تعاونی اقدام فرمایید.
 هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

بلوک نه بصورت قابل سکونت آماده تحویل به اعضا محترم گردیدبا سلام
به لطف و یاری پروردگار و در شب میلاد امام هشتم مفتخریم تا به اطلاع اعضای محترم تعاونی برسانیم ، امور نهایی آماده سازی بلوک ۹ به پایان رسیده است و بلوک مذکور  قابل سکونت و آماده تحویل به اعضای آن می باشد.
لذا اعضای محترم بلوک ۹ ظرف یک هفته مهلت دارند تا با مراجعه به دفتر مرکزی تعاونی و تکمیل فرم های تحویل، برگه ورود اثاثیه را دریافت و سپس جهت تحویل واحد به پروژه مراجعه فرمایند.
                                               
هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

 

ادامه مطلب...

شروع مرحله اصلی کاشت درخت و ایجاد فضای سبز

بسمه تعالی

به لطف خدا و حمایت اعضا و پیگیری های مستمر تعاونی از شرکت عمران پرند مرحله اصلی درختکاری و فضای سبز شهرک آغاز گردید.

tm30

ادامه مطلب...

مرحله دوم وام 18 درصدی بانک حکمت

 

باسمه تعالی
پیرو اطلاع رسانی قبلی در رابطه با وام بانک حکمت  به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن میثم نهاجا می رساند لیست دوم اعضایی که درخواست وام نموده اند  متشکل از ۵۷ نفر به بانک مذکور ارسال گردید.لذا با توجه به محدودیت زمانی ایجاد شده از طرف بانک شایسته است اعضایی که نامشان در لیست ذیل میباشد سریعا به بانک محل خدمت خود مراجعه و مدارک مربوط به تشکیل پرونده را ارائه نمایند.
نحوه تکمیل پرونده جهت اخذ وام ۱۸بانک حکمت :

مرحله اول:
 شخص وام گیرنده ای که از سوی تعاونی به بانک حکمت شعبه پیروزی معرفی گردیده است با در دست داشتن آخرین فیش حقوقی خود و ضامن/ضامنین به بانک حکمت شعبه پیروزی در تهران و یا سایر بانکهای حکمت در محل خدمت مراجعه نماید تا استعلام های لازم جهت احراز شرایط توسط بانک حکمت بعمل آید.

مرحله دوم:
پس از اخذ استعلامات در اسرع وقت وام گیرنده بهمراه ضامن/ضامنین با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه جهت تکمیل فرم های مربوطه به بانک مربوطه مراجعه می نماید.

تبصره:
چنانچه متقاضیان اخذ وام در زمان مراجعه به بانک حکمت با بی اطلاعی مسئولین بانک مربوطه مواجه گردیدند میبایست با استناد به نامه شماره ۱۶۹۷ مورخه ۹۵/۵/۳ صادره از معاونت اعتبارات بانک حکمت به کلیه شعب سراسر کشور مدارک لازم جهت تشکیل پرونده را ارائه نمایند. و درصورت ناهماهنگی می توانند از طریق شماره تماسهای۳۳۷۸۵۰۰۳_ ۰۲۱و ۳۳۳۵۰۵۹۴-۰۲۱و ۳۳۳۱۰۲۴۰-۰۲۱ (بانک حکمت پیروزی ، جناب آقای مصلح آّبادی-ریاست محترم بانک یا سرکار خانم فراهانی-مسئول محترم تسهیلات بانک) هماهنگی لازم را فی مابین دو بانک بعمل آورده و پس از تایید مدارک نامبردگان(وام گیرنده و ضامن/ضامنین) توسط بانک مربوطه مدارک را توسط پست پیشتاز در اسرع وقت به تعاونی مسکن میثم نهاجا به آدرس: تهران- خیابان ۱۵متری اول افسریه- بین خیابان ۷و۸- پلاک۲۵۲- طبقه اول  کدپستی ۳۶۷۷۳-۱۷۸۵۶  ارسال نمایند.

یادآوری۱:
 اعضای محترم مطلع باشند که طبق تفاهم نامه، این وام به هیچ عنوان به ارائه گواهی کسر از حقوق صرفا برای پرسنل حقوق بگیر ارتش (چه از طرف وام گیرنده ویا ضامنین) نیاز ندارد.

یادآوری۲: وام های متعلقه تا سقف مبلغ ۱۰ میلیون تومان،  یک نفر ضامن و از۱۰تا ۲۰میلیون تومان به دو نفر ضامن نیاز دارد

.


ادامه مطلب...

مصوبه دولت درباره واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی موظف شد تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به پیمانکاران، شرکت ها و طرف های قرارداد و سایر خریداران را فراهم نماید.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- وزارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به پیمانکاران، شرکت ها و طرف های قرارداد و سایر خریداران را فراهم نموده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه های خدمات روبنایی با رعایت قوانین ومقررات مربوط هزینه نماید.
2- اعتبار موردنیاز برای کمک به آماده سازی زمین پروژه های مسکن مهر و اجرای خدمات زیربنایی (350) هزار واحد مسکن مهر در سال 1395 از محل منابع زیر با رعایت مقررات مربوط تأمین می گردد:
الف- واگذاری اسناد خزانه اسلامی به میزان ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران خدمات زیربنایی واحدهای یادشده تا پایان سال 1394 و سال 1395.

ب- منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به میزان هفت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر7) ریال برای کمک به آماده سازی زمین اعم از ایجاد راه دسترسی، دیوار حائل، محوطه سازی.
پ- منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات به میزان یکهزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال.
ت- اختصاص اعتبار موضوع ردیف (9-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «زیرساخت مسکن مهر- سهم دولت» به میزان دو هزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر2) ریال به وزارت نیرو.
3- اعتبارات موضوع ردیف (8-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» به میزان دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یابد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
4- اعتبار لازم از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی جهت احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی- مذهبی و درمانی) تأمین شود و دستگاه های اجرایی خدمات رسان نیز نسبت به ارایه خدمات روبنایی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور – وزارت نیرو – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد لینک خبر .

http://www.asriran.com/fa/news/484637/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1

ادامه مطلب...

اجرا آسفالت معابر اصلی

به لطف خدا اجرا آسفالت معابر اصلی شهرک آغاز گردید.

ادامه مطلب...

خبر مهم در رابطه با وام بانک حکمت

بسمه تعالی

طی پیگیریهای مدیریت تعاونی در خصوص سود مربوط به وام حکمت ایرانیان که اخیرا تفاهم نامه آن با مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان به امضا رسیده است پیرودستور کاهش سودهای بانکی از طریق دولت ، از طرف تعاونی اقداماتی صورت پذیرفته است تا این کاهش سود شامل قرارداد اخیر فیمابین این تعاونی و بانک حکمت ایرانیان نیز گردد.

لذا مفتخریم به اطلاع اعضا برسانیم که سود تسهیلات از 22% به 18% کاهش و مشمول کلیه متقاضیانی که از قبل درخواست نموده اند نیز می گردد. لذا اعضایی که تاکنون موفق به ارسالدرخواست وام نگردیده اند نیز می توانند درخواست مکتوب خود را شماره فکس 33829006-021 ارسال نمایند.

همچنین اعضا محترم علاوه بر امکان فکس درخواست وام میتوانند از گزارش خود عکس گرفته و به تلگرام مدیریت کانال تعاونی به آدرس زیرارسال نمایند
@TavoniMeisamadmin

 اقساط وام مذکور بشرح جدول میباشد 

photo 2016 07 19 11 26 33

 

ادامه مطلب...

نحوه تکمیل پرونده جهت اخذ وام حکمت ۱۸درصد

نحوه تکمیل پرونده جهت اخذ وام حکمت ۱۸درصد:

مرحله اول:
شخص وام گیرنده ای که از سوی تعاونی به بانک حکمت شعبه پیروزی معرفی گردیده است با در دست داشتن آخرین فیش حقوقی خود و ضامن/ضامنین به بانک حکمت شعبه پیروزی در تهران و یا سایر بانکهای حکمت در محل خدمت مراجعه نماید تا استعلام های لازم جهت احراز شرایط توسط بانک حکمت بعمل آید.

مرحله دوم:
پس از اخذ استعلامات در اسرع وقت وام گیرنده بهمراه ضامن/ضامنین با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه جهت تکمیل فرم های مربوطه به بانک مربوطه مراجعه می نماید.

تبصره:
چنانچه متقاضیان اخذ وام در شهرستان ها در زمان مراجعه به بانک حکمت با بی اطلاعی مسئولین بانک مربوطه مواجه گردند با اعلام این مطلب که تفاهم نامه ای در تاریخ ۹۵/۴/۲۸ فیما بین تعاونی مسکن میثم نهاجا و بانک حکمت با عاملیت شعبه پیروزی منعقد گردیده است و درصورت ناهماهنگی می توانند از طریق شماره تماسهای۳۳۷۸۵۰۰۳_ ۰۲۱و ۳۳۳۵۰۵۹۴-۰۲۱و ۳۳۳۱۰۲۴۰-۰۲۱ (بانک حکمت پیروزی ، جناب آقای مصلح آّبادی-ریاست محترم بانک یا سرکار خانم فراهانی-مسئول محترم تسهیلات بانک) هماهنگی لازم را فی مابین دو بانک بعمل آورده و پس از تایید مدارک نامبردگان(وام گیرنده و ضامن/ضامنین) توسط بانک مربوطه مدارک را توسط پست پیشتاز در اسرع وقت به تعاونی مسکن میثم نهاجا به آدرس: تهران- خیابان ۱۵متری اول افسریه- بین خیابان ۷و۸- پلاک۲۵۲- طبقه اول کدپستی ۳۶۷۷۳-۱۷۸۵۶ ارسال نمایند.

یادآوری۱:
اعضای محترم مطلع باشند که طبق تفاهم نامه، این وام به هیچ عنوان به ارائه گواهی کسر از حقوق(چه از طرف وام گیرنده ویا ضامنین) نیاز ندارد.

یادآوری۲: وام های متعلقه تا سقف مبلغ ۱۰ میلیون تومان، یک نفر ضامن و از۱۰تا ۲۰میلیون تومان به دو نفر ضامن نیاز دارد.

با توجه به اینکه طبق موافقتهای بعمل آمده با بانک حکمت ایرانیان به زودی یک مرحله دیگر از اسامی جدید متقاضیان وام نیز به بانک عامل ارسال می گردد لذا متقاضیان جدید وام می توانند هر چه سریعتر نسبت به فکس گزارش در خواست خود به شماره ۳۳۸۲۹۰۰۶_ ۰۲۱ اقدام نمایند.
همچنین اعضا محترم علاوه بر امکان فکس درخواست وام میتوانند از گزارش خود عکس گرفته و به تلگرام مدیریت کانال تعاونی به آدرس زیرارسال نمایند
@TavoniMeisamadmin

00001

0002

photo 2016 07 19 11 26 15

ادامه مطلب...

مصوبه هیات مدیره مبنی براجرای نمای شسته در برج های میثم نهاجا

بنا بر مصوبه هیات مدیره تعاونی و به منظورارتقای سطح کیفی ساخت و سازها مقرر گردید نمای باقی برج های این مجموعه از سیمانی به نمای شسته تغییر یابد و مدیریت تعاونی در تلاش است از محل کاهش هزینه ها تا حد امکان بدون هیچگونه تحمیل هزینه اضافی این مهم را به انجام برساند.
امیدواریم تا در صورت موفقیت تعاونی در روند پرونده های حقوقی این ارتقای سطح کیفی نما هیچگونه هزینه اضافی ای برای اعضا ایجاد ننماید و بلکه اصلاح نماهایی که در گذشته در فاز ۱ انجام شده نیز در دستور کار قرار گیرد..
البته به آن شرط که تاخیر در انجام تعهدات از سوی  اعضا  و افزایش زمان ساخت و ساز ، هزینه های اضافی را بر تعاونی تحمیل نکرده و هزینه تمام شده را بالا نبرد.

ادامه مطلب...

تخلیه تجهیزات پمپاژ آب

تجهیزات پمپاژ آب بلوکهای در شرف تحویل(5،9و10) در مورخه   95/4/12 در محل پروژه تخلیه و در حال حاضر در حال نصب میباشد.

ادامه مطلب...

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای بلوکهای ۵/۹/۱۰ با مدیریت تعاونی

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای بلوکهای ۵/۹/۱۰ با مدیریت تعاونی

روز چهارشنبه نهم تیر ماه و به دعوت تعاونی جلسه ای با اعضای بلوکهای ۵/۹/۱۰ به منظور تبیین پیشرفت کار و زمان و چگونگی آماده سازی بلوک های مربوطه و تحویل نهایی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا مدیر عامل محترم تعاونی در خصوص پیشرفت کلی پروژه و برنامه تعاونی در خصوص تحویل واحد ارایه نمودند.

سپس هیات مدیره تعاونی در خصوص نحوه آماده سازی این سه بلوک جهت سکونت و مراحل تحویل و میزان بدهی اختصاصی اعضای این سه بلوک به میزان ۴۰۰ میلیون نیز توضیحاتی ارایه نمود اینکه اقدام اعضای این سه بلوک جهت انجام تعهدات بی شک برنامه هیات مدیره مبنی بر تحویل این سه بلوک در ماه آینده را تضمین خواهد نمود.

نهایتا بازرس تعاونی نیز در خصوص موارد پیش گفته توضیحاتی ارایه نمودند و پس از پرسش و پاسخ با اعضا نهایتا نمایندگان این سه بلوک جهت ارتباط تنگاتنگ اعضا با مدیریت تعاونی جهت تحقق هدف تحویل این سه بلوک در کوتاه ترین زمان ممکن انتخاب گردیدند.

 

ادامه مطلب...

کانال تلگرام تعاونی

اعضا محترم تعاونی میتوانند جزئیات پیشرفت کار بلوکهای مختلف و محوطه سازی پروژه را از کانال تلگرام تعاونی به آدرس ذیلو یا شماره تماس روابط عمومی تعاونی  09016524518  پیگیری فرمایند.

کانال رسمی تعاونی مسکن میثم نهاجا

https://telegram.me/tavonimeisam

لینک کانال رسمی تعاونی مسکن میثم نهاجا 

 

ادامه مطلب...

اخطار اول به بدهکاران فاز 2

باسمه تعالی 

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 

به استحضار میرساند مطابق مفاد ماده 58 اساسنامه ، در صورت عدم انجام تعهدات از سوی عضو تعاونی میتواند بعد از دو بار اخطار کتبی 15 روزه  به آدرس ثبت شده در پرونده عضو نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید. لذا اخطار اول برای اعضا فاز دو که به تعهد خود عمل ننموده اند ارسال گردید. 

 

ادامه مطلب...

اطلاعیه شماره دو در رابطه با وام بانک حکمت

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع اعضا محترم تعاونی میرساند 
لیستی 100 نفره متشکل از اعضایی که درخواست وام از بانک حکمت داشته اند جهت استعلام و تشکیل پرونده به بانک مذکور ارسال گردیده است .
با توجه به رایزنی صورتگرفته با بانک حکمت فرصت مجدد جهت آندسته از اعضایی که تمایل به بهره مندی از وام مذکور تا سقف 20 میلیون را دارند فراهم گردیده است.
شایان ذکر است اعضا فاز یک نیز میتوانند جهت پرداخت بدهی و یا هزینه پکیج از وام صدرالاشاره بهره مند گردند.
تاکید می گردد با توجه به تجربه تحویل واحد در بلوک ۱۱ پرداخت هزینه پکیج و یا نصب آن در زمان تحویل واحد الزامی می باشد.
اعضای محترم جهت تسریع در امور تا ۷۲ ساعت آینده درخواست های مکتوب خود را به شماره 021-33829006 فکس نمایند.
با تشکر روابط عمومی تعاونی مسکن میثم نهاجا

ادامه مطلب...

تفاهم نامه با بانک حکمت ایرانیان جهت اخذ وام

hekmattavoni

باسمه تعالی

به اطلاع اعضا محترم میرساند :

برابر با تفاهم نامه مورخه 9/3/95 فی مابین شرکت تعاونی مسکن میثم نهاجا و مدیرعامل محترم بانک حکمت ایرانیان اختصاص وام تا سقف 20 میلیون تومان با بازپرداخت 48 ماهه برای اعضا محترم تعاونی فراهم گردیده است .

شرایط وام اعطایی :

1-تسهیلات اعطایی مطابق با شرایط وام تخصیصی به پرسنل ارتش میباشد.

2-تکمیل مدارک وام در شعب بانک حکمت محل خدمت یا سکونت متقاضی امکانپذیر بوده و نیاز به مراجعه به مرکز(تهران) نمیباشد.

3-میزان وام دریافتی طبق درخواست متقاضی و تا سقف 20 میلیون تومان میباشد.

4-اقساط وام تخصیصی جهت مبالغ مختلف به شرح ذیل میباشد:

الف) وام 5 میلیونی با اقساط ماهیانه حدود 160 هزار تومان

ب) وام 10 میلیونی با اقساط ماهیانه حدود 315 هزار تومان

ج) وام 15 میلیونی با اقساط ماهیانه حدود 470 هزار تومان

د) وام 20 میلیونی با اقساط ماهیانه حدود 630 هزار تومان

5-طبق شرایطی اعطای وام به اعضای غیر نیروهای مسلح نیز امکانپذیر میباشد.

6-شرایط ضمانت وام تا سقف 10 میلیون یک نفر ضامن و مازاد مبلغ مذکور دو ضامن میباشد.

7-متقاضیان محترم می توانند حداکثر ظرف مدت 72 ساعت مشخصات کامل خود (نام و نشان/شماره پرسنلی/شماره ملی/آدرس محل خدمت/ گزارش درخواست و مبلغ درخواستی) را به شماره فکس 33829006-021 ارسال نمایند.

ادامه مطلب...

ضرب الاجل تسویه حساب فاز 2

به اطلاع اعضاء فاز "۲" که به تعاونی بدهکار می باشند می رساند:

پیرو نامه شماره۱۹۹/۰۲۷۹ ابلاغی به ایشان یادآوری می گردد
.آخرین مهلت تسویه حساب با تعاونی در بلوک های۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ تا تاریخ ۹۵/۳/۳ می باشد.

ادامه مطلب...

مراحل پایانی ساخت تصفیه خانه آب پرند

مراحل پایانی ساخت تصفیه خانه آب پرند

ادامه مطلب...

آغاز درختکاری در ضلع شمالی پروژه

 

با برنامه ریزی صورتگرفته و با توجه به اتمام عملیات ساختمانی در ضلع شمالی خیابان اصلی پروژه  اجرا فضای سبز آغاز گردید.

ادامه مطلب...

خانه شما، در سرزمین ایرانیان است

"سرزمین ایرانیان" امید توسعه درخشان پرند اولین مجموعه در کشور است

ادامه مطلب...

ضرب الاجل جهت تسویه حساب اعضای فاز ۲

همانگونه که اعضای محترم مطلع هستند

ادامه مطلب...

اطلاعیه

مربوط به اعضای محترم بلوک 11

ادامه مطلب...

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت

ادامه مطلب...

تحویل اولین بلوک ار پروژه 1600 واحدی

امروز اولین بلوک از پروژه ۱۶۰۰ واحدی میثم نهاجا تحویل اعضا گردید

ادامه مطلب...

پروژه 20 واحدی دوم سیروس تحویل شد

تحویل پروژه ۲۰ واحدی دوم سیروس در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۴

ادامه مطلب...

پروژه 20 واحدی دوم سیروس آماده تحویل شد

به اطلاع اعضای محترم می رساند

ادامه مطلب...

اطلاعیه راه اندازی کانال رسمی تعاونی در تلگرام

به اطلاع اعضای محترم می رساند

ادامه مطلب...

نقشه اجرای آسفالت

به اطلاع اعضای محترم می رساند

ادامه مطلب...

آسفالت شریان اصلی فاز ۱ آغاز شد

همانگونه که در رابطه با برنامه های هیات مدیره اعلام شده بود

ادامه مطلب...

کارگاه ساخت چارچوب فریم در پروژه جهت فاز ۲ و ۳

با توجه به زمانبندی اعلامی جهت واریز بدهی در فاز ۲ و ۳

ادامه مطلب...

اجرای سفتکاری ۴ بلوک آخر پروژه

اجرای سقف و ستون ۴ بلوک انتهایی فاز

ادامه مطلب...

برنامه تحویل در فاز ۱

آنچه که هیات مدیره تصمیم به اجرایش دارد این است که تا انتهای امسال

ادامه مطلب...

علمک های گاز کلیه بلوکهای فاز ۱

به یاری خدا علمک های گاز کلیه بلوکهای فاز ۱ نصب گردید و عملا کلیه کارهای مربوط به گاز انجام پذیرفته و صرفا نصب کنتورهای گاز منوط به نصب پکیج از سوی اعضایی است که هزینه مربوط به پکیج را پرداخت ننموده اند. ادامه مطلب...

نصب کنتور آب ۱۱ بلوک در فاز ۱

به یاری خداوند متعال و مقارن با ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی کنتورهای کل بلوک های فاز ۱ پروژه ۱۶۰۰ واحدی نصب گردید. ادامه مطلب...

تاسیسات بلوک ۱۱

تاسیسات بلوک ۱۱ از جمله دو عدد مخزن آب ده هزار لیتری و پمپ آب و...اجرا گردید. در ادامه تصویر آن را ببینید! ادامه مطلب...

پایه دوم سردرب در حال ساخت و اجرا می باش

در ادامه می توانید تصویر پایه دوم سر درب را که در حال ساخت است ملاحضه فرمائید.

ادامه مطلب...

ساخت سر درب پروژه در ضلع غربی

به یاری خداوند تعاونی در نظر دارد به گونه ای برنامه ریزی نماید که آغاز تحویل واحدهای فاز ۱ ضمن تکمیل سردرب و عبور و مرور از ضلع غربی پروژه انجام پذیرد.

ادامه مطلب...

راه اندازی آسانسور بلوک ۱۱

به یاری خداوند متعال آسانسور بلوک ۱۱ از فاز یک نصب و راه اندازی گردید و به زودی تاییدیه آن نیز اخذ خواهد گردید.لذا اعضای این بلوک قادر خواهند بود ضمن مراجعه به تعاونی نسبت به دریافت مجوز ورود به پروژه جهت نصب پکیج یا سایر امور مربوط به واحد خود اقدام فرمایند.
در عکس شما مدیر پروژه را به همراه پیمانکار مربوطه در حال اولین تست از آسانسور بلوک ۱۱مشاهده می فرمایید

ادامه مطلب...

بتن ریزی طبقه آخر بلوک ۱۴

طبق برنامه ریزی ها به یاری خدا کلیه سقف و ستون های بلوک های ۱۲/۱۳/۱۴ به پایان رسید و طبق آنالیز واریز ، نیز اعضای خوشحساب در فاز ۳ در حال انتقال به این بلوک ها می باشند.

ادامه مطلب...

نمای داخلی نمونه

نمونه واحد آماده شده دراز فاز 3 بلوک 13 را در ادامه مطلب ببینید

ادامه مطلب...

خلاصه اقدامات این روز های تعاونی

به استحضار اعضای محترم می رسانم که تعاونی در این روزها اولا شدیدا به دنبال رفع نواقص چند بلوک از جمله ۱۱/۱۰/۹/۵ می باشد و نیز خرید تجهیزات تکمیلی بلوک ۱۱ و راه اندازی آسانسور آن و به موازات آن اجرای راه پله های ورودی بلوک های ۹،۵،۱۰ و تکمیل پارکینگ های آن در دست اقدام است و از سوی دیگر با تلاش مجدانه به دنبال حل مشکل آب از طریق رایزنی های اداری می باشیم که دو روز پیش نیز جلسه ای با مهندس طاهری مدیر عامل عمران و شهر سازی پرند داشته ایم و امیدواریم به محض حل این معضل ۲۴۰ واحد را مسکونی نماییم و متعاقبا دیگر بلوک ها را نیز به صورت ماهیانه آماده تحویل نماییم.

ادامه مطلب...

شرایط تحویل واحد در فاز 1

با سلام خدمت اعضای محترم با توجه به سوالات اعضای فاز یک پروژه 1600 واحدی در خصوص زمان تقریبی عملیات تحویل نهایی این فازبه استحضار می رساند.

ادامه مطلب...

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۱۰/۷/۹۴

سلام علیکم

اعضا محترم! ضمن خیر مقدم به تشریف فرمایی شما در این مجمع عمومی و عرض تبریک عید غدیر احتراما گزارشی از وضعیت کلی شرکت تعاونی و فعالیت های عمومی انجام شده توسط مسولین تعاونی باستحضار میرسد:

ادامه مطلب...

افزایش تسهیلات بانکی به 30 میلیون تومان

جهت آگاهی اعضا از مراحل تصویب وام 30 میلیونی عینا خبر منتشره از زبان معاون محترم وزیر مسکن و شهر سازی به استحضار می رسد.

ادامه مطلب...

کاهش هزینه

یکی از اهدافی که هیات مدیره تعاونی همیشه و در همه حال مد نظر دارد زیر نظر داشتن هزینه ها در جهت کاهش هزینه ها می باشد.

ادامه مطلب...

انجام حسابرسی سال92 و93

نظر به اجرای قوانین و مقررات و شفاف سازی مالی اقدامات هیات مدیره، حسابرسی سال مالی92 از طریق شرکت حسابرسی آبتین روش آریا عضو جامعه حسابرسان کشور که از سوی اعضا به عنوان بازرس تعاونی نیز انتخاب شده بود به انجام رسیده است.

ادامه مطلب...

راه اندازی سامانه ی پرسش از وضعیت خود

به دنبال افتتاح سایت تعاونی با مدیریت جدید و از آنجا که تعاونی دارای چند پروژه مختلف و با  حدود 1700 عضو

ادامه مطلب...

مراحل پایانی ساخت و ساز در پروژه 20واحدی دوم سیروس

یکی از پروژه های تعاونی مسکن میثم نهاجا ، ساخت و ساز در بافت فرسوده ی محله سیروس واقع در بخش بازار تهران بوده است که پس از تحویل پروژه های 14واحدی اتابک و 20واحدی اول سیروس در سنوات گذشته ، هیات مدیره سریعا جهت اتمام ساخت و ساز

ادامه مطلب...

درخواست اعضای پروژه 228واحدی فردیس

یکی از پروژه های تکمیل شده تعاونی در سنوات قبل پروژه 228واحدی در فردیس کرج بوده است.

ادامه مطلب...

اقدامات هیات مدیره در خصوص پرونده های حقوقی

یکی از امور مهمی که هیات مدیره تعاونی پس از قبول مسئولیت با جدیت و وسواس فراوانی آنرا دنبال می نماید پیگیری حقوقی پرونده های قضایی بوده است که به لطف و یاری پروردگار در این خصوص به توفیقات قابل توجهی نیز دست یافته ایم.

ادامه مطلب...

ویدئو ها

نظرسنجی