wrapper

آخرین اخبار

بسمه تعالی

به استحضار اعضا محترم تعاونی می رساند

همانگونه که مستحضرید و با عنایت به میزان پیشرفت کار در بلوک های فاز ۱ و ۲ و همچنین ۳ بلوک از فاز ۳ و با عنایت به انجام عمده عملیات محوطه سازی و آسفالت و نصب انشعابات و با عنایت به نحوه و میزان مطالبات شرکت از محل وام مسکن و نیز مطالبات از اعضا و طی جلسات مکرر و متعدد از چند ماه اخیر نهایتا رویکرد اتمام و تحویل بلوک به بلوک  واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

در این راستا در فاز ۱ تا کنون بلوک های ۱۱ و ۹ تحویل قطعی شده و به زودی بلوک ۱۰ و در ماه آینده بلوک ۵ و متعاقبا در فاز یک در هر ماه به یاری پروردگارحداقل یک بلوک مسکونی خواهد گردید.

در فاز دوم نیز شرایط مشابهی حاکم بوده و با عنایت به پیشرفت کار بلوک های ۱۵ و ۱۶ و بدهی مجموعا ۲۲۰۰ میلیون تومانی (۲/۲میلیاردی) این دو بلوک، جهت مسکونی شدن این دو بلوک نیز طی سه ماه هیچ مانعی جز کمبود نقدینگی وجود ندارد لذا خواسته اکثریت اعضای تسویه نموده با تعاونی نیز وصول این مبالغ از بدهکاران و تحویل با استفاده از راهکارهای قانونی  از اعضای بدهکار می باشد.
لذا با عنایت به موارد فوق طی اظهار نامه هایی  برای ۳۲ نفر از بدهکاران عمده بلوک های ۱۵ و ۱۶ به شرح ذیل از سوی تعاونی اقدام گردیده است.

متن اظهار نامه ها به شرح ذیل می باشد:
مخاطب محترم
سلام علیکم
۱_ با عنایت به در شرف تحویل بودن واحد جنابعالی متاسفانه علی رغم اخطارهای تعاونی نسبت به پرداخت بدهی خود به حساب شرکت اقدام ننموده اید.
۲_ لذا به منظور رعایت قوانین و مقررات مراتب فسخ قرارداد جنابعالی در بلوک ... جهت واگذاری واحد به دیگر اعضایی که تسویه حساب نموده اند اعلام می گردد.
۳_از تاریخ این اظهار نامه ۱۵ روز فرصت خواهید داشت تا جهت تعیین تکلیف و یا انتخاب واحد در دیگر بلوکها و متناسب با واریزی خودتان ضمن مراجعه به دفتر تعاونی اقدام فرمایید.
 هیات مدیره تعاونی مسکن میثم نهاجا

نظر دادن

ویدئو ها

نظرسنجی