چاپ کردن این صفحه

بسمه تعالی

به لطف خدا و حمایت اعضا و پیگیری های مستمر تعاونی از شرکت عمران پرند مرحله اصلی درختکاری و فضای سبز شهرک آغاز گردید.

tm30